"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

BEZPŁATNE ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJACE

Fundacja Alae, jako organizacja wspierająca dostęp młodzieży do nauki zawodowej i do rynku pracy, zaprasza uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły zawodowej i technikum do udziału w bezpłatnych zajęciach uzupełniających, które pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obróbki skrawaniem i mechaniki co na pewno ułatwi późniejszą naukę i podniesie konkurencyjność uczestników na rynku pracy.Zajęcia będą obejmowały zajęcia teoretyczne z przedmiotów:

1. MATEMATYKA

2. RYSUNEK TECHNICZNY

metod obróbki skrawaniem jak:

3. PIŁOWANIE

4. WIERCENIE

5. GWINTOWANIE

6. TOCZENIE

7. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WARSZTATACH FUNDACJI ALAE

Przedmioty teoretyczne będą prezentowane tak by wiedza, jaką zdobędą uczniowie była wykorzystywana bezpośrednio w zajęciach praktycznych, a poziom wykładanych przedmiotów odpowiada aktualnym wymaganiom przemysłu.


Udział w zajęciach jest bezpłatny a zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie pięcio-osobowych w godzinach popołudniowych, by zapewnić uczniom najlepsze warunki nauki.

Rekrutacja w formie elektronicznej będzie trwała od 09 do 21 września 2016 r. Zgłoszenia proszę kierować na adres: kontakt@fundacja-alae.com.

Osoba do kontaktu: Paweł Ułaszewski tel. 786.268.140


Karta zgłoszenia ucznia w załączeniu POBIERZ

Liczba miejsc ograniczona, w procesie rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 


© 2015-2022 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario