"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Gala rozdania nagród VI Konkursu Top Mechanik 2022

28 kwietnia 2022r. w siedzibie Fundacji Alae miała miejsce uroczysta Gala rozdania nagród i dyplomów laureatom Konkursu Top Mechanik. Celem Konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, techników i branżowych szkół I stopnia, kształcących w zawodach: technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających było podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów, przygotowanie ich do egzaminów i do pracy w zawodach zawierających elementy kształcenia związane z obróbką skrawaniem, a także promocja kształcenia zawodowego.

W 2022r. Konkurs przybrał formę hybrydową: etap teoretyczny – test online odbył się przy wykorzystaniu platformy e-learningowej, etap praktyczny zaś przeprowadzono stacjonarnie w pomieszczeniach szkoleniowych Fundacji Alae.

W tegorocznym Konkursie oraz w Gali uczestniczyli miłośnicy mechaniki ze szkół branżowych oraz technikum z Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Bielawy, Świebodzic oraz Kamiennej Góry.

Uroczystość zebrała przedstawicieli szkół oraz pracodawców zaangażowanych w organizację sztandarowego wydarzenia Fundacji Alae. Wśród gości – partnerów Konkursu znaleźli się przedstawicie Toyota Manufacturing Poland Sp. z o.o., Segepo – Refa Sp. z o.o, MMC Hardmetal Poland, TH-TECH, Autocam Poland, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Szczególne emocje wzbudził główny punkt programu - ogłoszenie wyników i zwycięzców VI edycji Konkursu.

Szanowne Jury przyznało:

• w kategorii technikum:

I MIEJSCE

Drużynie z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
Oskar Fulbiszewski / Dawid Majcherkiewicz

II MIEJSCE
Drużynie z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu
Kacper Bednara / Stanisław Rudzki

III MIEJSCE

Drużynie z Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie
Hubert Moździerz / Jakub Wertka

• w kategorii szkół branżowych:

I MIEJSCE

Drużynie z Zespółu Szkół nr 5 w Wałbrzychu
Eryk Michalik / Hubert Dec

II MIEJSCE
Drużynie z Masterform (ZS Świebodzice)
Patryk Dawiec / Piotr Goździcki

III MIEJSCE

Drużynie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
Rałał Krężel / Wojciech Górka

Nagrody w konkursie ufundowała Toyota Manufacturing Poland Sp. z o.o. oraz Segepo – Refa Sp. z o.o

Laureatom, ich opiekunom, a także wszystkim uczestnikom konkursu, raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Poziom tegorocznych zmagań był bardzo wysoki, a rywalizacja o czołowe lokaty niezwykle wyrównana.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2023 roku.

Zdjęcia


© 2015-2022 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario