"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

III edycja zajęć uzupełniających z obróbki skrawaniem i mechaniki

Fundacja Alae, jako organizacja wspierająca dostęp młodzieży do nauki zawodowej i do rynku pracy, zaprasza uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły zawodowej i technikum do udziału w bezpłatnych zajęciach uzupełniających, które pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obróbki skrawaniem i mechaniki co na pewno ułatwi późniejszą naukę i podniesie konkurencyjność uczestników na rynku pracy.Zajęcia będą obejmowały zajęcia teoretyczne z przedmiotów:

 1. MATEMATYKA
  2. RYSUNEK TECHNICZNY

  oraz metod obróbki skrawaniem jak:
  3. PIŁOWANIE
  4. WIERCENIE
  5. GWINTOWANIE
  6. TOCZENIE
  7. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W WARSZTATACH FUNDACJI ALAE

Przedmioty teoretyczne będą prezentowane tak by wiedza, jaką zdobędą uczniowie była wykorzystywana bezpośrednio w zajęciach praktycznych, a poziom wykładanych przedmiotów odpowiada aktualnym wymaganiom przemysłu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny a zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie pięcioosobowych w godzinach popołudniowych, by zapewnić uczniom najlepsze warunki nauki.

Rekrutacja w formie elektronicznej będzie trwała od 03 do 14 września 2018r. Zgłoszenia proszę kierować na adres: kontakt@fundacja-alae.com.
Osoba do kontaktu: Magdalena Pawiłojć tel. 786.268.140

Liczba miejsc ograniczona, w procesie rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia ucznia 


© 2015-2023 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario