"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w Fundacji Alae

Za nami kolejny rok ciężkiej pracy, który zaowocował sukcesami w postaci bardzo dobrych wyników potwierdzonych certyfikatami. W tym roku szkolnym grupa 50-ciu uczniów uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych w Fundacji Alae. Na zlecenie firmy AutoCam POLAND w Kamiennej Górze uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej uczący się w zawodzie „Operator Automatów Tokarskich” uczestniczyli w ramach praktyk zawodowych w zajęciach teoretycznych z matematyki, metrologii i rysunku technicznego. Pogłębianie wiedzy odbywało się również w czasie zajęć praktycznych (piłowanie, wiercenie, gwintowanie, toczenie). Uczniowie również poznali podstawy obsługi automatów krzywkowych i CNC. W drugim semestrze uczniowie drugiej klasy szkoły branżowej „Operator Automatów Tokarskich” mający praktyki w firmie AutoCam POLAND uczestniczyli w kursie mającym na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania maszyn CNC. Zajęcia praktyczne były prowadzone na symulatorach MTS.

Jednym z głównych celów Fundacji Alae jest wspieranie młodzieży w rozwoju zawodowym. Od października 2018 odbywały się bezpłatne zajęcia, poprzedzone w ramach III Edycji zajęć uzupełniających z obróbki skrawaniem. Odbywały się one w grupach 4 osobowych tak aby zapewnić uczniom najlepsze warunki do nauki. Program szkolenia wychodzi naprzeciw obecnym wymaganiom przemysłu. Prowadzone również były zajęcia z programowania na symulatorach MTS.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu,  uczniowie klas patronackich odbywali praktyki zawodowe w Segepo- Refa i Fundacji Alae. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i zapleczu mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Najlepsi uczniowe otrzymali nagrody książkowe, pieniężne i płatne staże wakacyjne w Segepo-Refa.

Podsumowaniem roku szkolnego było wręczenie Certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Zdjęcia


© 2015-2022 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario