"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Promocja zawodu - operator CNC

W ramach współpracy z lokalnymi szkołami Fundacja Alae w dniu 25 listopada bieżącego roku, gościła grupę uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach. Celem spotkania była promocja zawodu-operator CNC.

Już za kilka miesięcy uczniowie klas ósmych będą stali przed wyborem przyszłego zawodu.

Jaki zawód zagwarantuje mi pracę?
Gdzie będę mógł się rozwijać zawodowo ?

Przed takimi pytaniami stoi wiele młodych osób podczas wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Jednym z zawodów gwarantującym pewną pracę oraz systematyczny rozwój zawodowy jest operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek CNC to osoba, którą cechuje cierpliwość, dokładność oraz skrupulatność. Powinien to być pracownik nastawiony na ciągły rozwój zawodowy. Zachętą do pracy w tym zawodzie jest nie tylko wynagrodzenie, ale także ciągłe doskonalenie własnych umiejętności.

Młodzież miała możliwość zobaczenia jak wygląda praca operatora w realnych warunkach.
Niewątpliwie jest to zawód przyszłości, na które składają zapotrzebowanie nie tylko firmy w naszym regionie.

Zdjęcia


© 2015-2022 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario