"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Stypendia i inne wsparcie uzdolnionej młodzieży w roku 2020/2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Alae – Skrzydła Rozwoju realizując swoje cele statutowe oraz wypełniając deklarację wynikającą z pierwszego etapu akcji Przeciw Covid 19, dla edukacji młodzieży, pragnie udzielić wsparcia uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Komu pomagamy? Pomocy udzielamy młodzieży szczególnie uzdolnionej, rozwijającej swoje zainteresowania, pasje, biorącej udział w działaniach z obszaru nauki, techniki, aplikacji przemysłowych, angażującej się w działania na rzecz szkoły i/lub środowiska lokalnego.

Nagrody:
- w roku szkolnym 2020/2021 przeznaczamy łącznie 1500 zł w formie stypendium dla 4 uczniów, którzy osiągnęli średnią z przedmiotów zawodowych na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,0 lub wyższą oraz mogą się poszczycić osiągnięciami w konkursach – turniejach lub olimpiadach na różnych szczeblach.
- dofinansujemy w kwocie łącznej 2000 zł dojazd 3 najlepszych uczniów z regionu wałbrzyskiego na francuskie Targi SIMODEC, jedne z największych Targów Maszynowych w Europie w branży obróbki skrawaniem.
- przeznaczymy 1000 zł na nagrody dla laureatów V Edycji Konkursu TOP - MECHANIK - Operator Obróbki Skrawaniem - konkursu którego celem jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów uczących się w zawodach mechanicznych

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione zostaną wszystkie określone warunki zawarte w oświadczeniu ucznia ubiegającego się o wsparcie, które stanowi zał. nr 1.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów wyrażających chęć uzyskania wsparcia od Fundacji Alae – Skrzydła Rozwoju.

Pliki

Oswiadczenie-ucznia-ubiegajacego-sie-o-wsparcie-od-Fundacji-Alae.docxOswiadczenie-ucznia-ubiegajacego-sie-o-wsparcie-od-Fundacji-Alae.docx

© 2015-2022 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario