"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Wakacyjny płatny staż dla uczniów klasy patronackiej SEGEPO-REFA

Fundacja Alae wspiera rozwój zawodowy w zakresie obróbki skrawaniem i mechaniki.

Jednym z celów Fundacji jest rozwijanie wiedzy i wspieranie dostępu młodzieży do nauki zawodowej.

Dlatego w miesiącu lipcu (02.07.2018 – 31.07.2018) uczniowie pierwszej klasy patronackiej SEGEPO-REFA z ZS nr 5 w Wałbrzychu, będą odbywać płatny staż w Fundacji Alae.

Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego z obróbki skrawaniem.

Zweryfikowania swoich wyborów – to największe korzyści wynikające z odbycia stażu.

W tym czasie mogą wiele się nauczyć, a także lepiej poznać siebie. To niezmiernie ważne, jeśli chodzi o dalszy przebieg kariery zawodowej. Znając własne możliwości i oczekiwania, mogą wyznaczyć sobie możliwe do osiągnięcia cele, a także szukać najskuteczniejszych sposobów, by zrealizować swoje plany zawodowe.


© 2015-2023 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario