"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Wsparcie

  • świadczymy pomoc finansową i materialną (zakup podręczników, pomocy naukowych, odzieży) dla dzieci i młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych,
  • angażujemy się w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
  • organizujemy i finansujemy dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań,
  • finansujemy inwestycje zmierzające do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • wspieramy działalność edukacyjną, kulturalną, społeczną oraz rozwojową i badań naukowych,
  • wspieramy finansowo nowopowstające inicjatywy indywidualne (niskooprocentowane kredyty dla osób zakładających mikrofirmy i jednoosobowe działalności gospodarcze),
  • udzielamy pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach materialnych i społecznych (pomoc finansowa, medyczna i pedagogiczno-psychologiczna dla matek samotnie wychowujących dzieci),
  • pomagamy rozwijać wiedzę i umiejętności oraz zdobyć wymarzoną pracę lub awans.


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario