"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Badania i rozwój

Wykonujemy projekty naukowe i produkcyjno-jakościowe (badania laboratoryjne, przygotowanie lub opiniowanie dokumentacji technicznej, usługi okołoprodukcyjne typu sortowanie, pakowanie, prace montażowe, korekta detali itp.)
Do najważniejszych usług w tym zakresie należą:

Kontrola jakości, sortowanie i retuszowanie

  • selekcja i sortowanie (usługa kontroli wizualnej lub za pomocą odpowiednich technik kontrolno-pomiarowych komponentów, surowców i detali, odbywa się na podstawie instrukcji obowiązującej u Klienta a także zgodnie z normami ISO9001 oraz ISOTS16949).
  • naprawa i rework części (poprawa jakości produktu poprzez korektę wykrytej wady, przeprowadzana jest przy użyciu narzędzi, będących na wyposażeniu Quality Systems lub dostarczaonych bezpośrednio przez Klienta. Części dostarczane Klientowi po naprawie przez naszą firmę są zgodne ze specyfikacją jakościową oraz wymogami klienta finalnego, gwarantują swą funkcjonalność i użytkowość, a także brak wahań w poziomie oferowanego przez Klienta produktu).


Usługi produkcyjne (kooperacja)

  • wiercenie, gwintowanie, fazowanie,
  • toczenie, frezowanie, gięcie.


Oferty są kalkulowane indywidualnie wg wymagań każdego projektu.

Usługi R&D i optimalizacja procesu produkcyjnego

  • badanie twardości materiałów (HB, HV),
  • badanie składu chemicznego materiałów w ścisłej współpracy z jednostkami badawczymi uczelni wyższych,
  • badanie wymiarowe,
  • badanie odporności na korozję białą i czerwoną,
  • badanie parametrów wyboru narzędzia i ustawienia maszyn,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej (rysunki, karty kontrolne, plany montażu, itp.).


Każdy projekt podlega indywidualnej wycenie po wnikliwej analizie wszystkich jego aspektów.


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario