"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Promocja zawodowa

  • organizujemy i współuczestniczymy w organizacji akcji integracyjnych, mających na celu pomoc w zdobywaniu wykształcenia i osiąganiu samodzielności,
  • organizujemy konferencje, seminaria naukowo-techniczne, pokazy i prelekcje myśli techniczno-naukowej z udziałem młodych talentów,
  • przygotowujemy i realizujemy targi pracy i zawodu, konferencje i spotkania ze specjalistami, przybliżające aspekty i walory pracy w przemyśle maszynowym,
  • organizujemy dni otwartych drzwi w znanych i cenionych firmach produkcyjnych,
  • organizujemy międzyszkolne konkursy techniczne i zawody uczniowskie na szczeblu lokalnym i regionalnym o tematyce związanej z przemysłem maszynowym,
  • organizujemy akcje, mające na celu wspieranie projektów zmierzających do integracji kadry nauczycielskiej z przemysłem (debaty, konferencje, dni otwartych drzwi, badania socjologiczno-społeczne, pokazy myśli technicznej),
    finansujemy stypendia i nagrody dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce (proces ubiegania się o stypendium rozpoczyna się w styczniu 2016r.),
  • finansujemy stypendia i kursy szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, wolontariuszy i specjalistów różnych dziedzin.


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario