"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Edukacja

  • prowadzimy szkolenia podstawowe i doskonalące w zakresie obróbki skrawaniem, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (zajęcia warsztatowe przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem) na różnych stopniach zaawansowania (zajęcia dla szkół, aktywizacja osób bezrobotnych, wzrost kompetencji kadr pracowniczych przedsiębiorstw produkcyjnych),
  • realizujemy zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych, języków obcych (angielski/ francuski) i zarządzania jakością
  • organizujemy szkolenia, kursy i konferencje w zakresie nowoczesnych technologii mechanicznych dla kadry pedagogicznej
  • odkrywamy świat przemysłu – organizujemy wyjazdy na targi branżowe w kraju i za granicą, praktyki zawodowe oraz staże zagraniczne, wizyty w dużych firmach przemysłowych, targi pracy, spotkania i pokazy w zakresie nowoczesnych technologii, maszyn i materiałoznawstwa, spotkania informacyjno-edukacyjne na temat zawodów związanych z procesem obróbki skrawaniem (tokarz, frezer, operator)
  • prowadzimy badania naukowo-techniczne i publikujemy raporty
  • organizujemy konferencje, warsztaty/seminaria dla mikro- i średnich przedsiębiorstw w celu przedstawienia teorii oraz dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zarówno w Polsce, jak i w UE


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario