"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

O nas

Witamy na stronie Fundacji Alae – skrzydła rozwoju

Nasza Fundacja ma na celu wspieranie i zachęcanie do rozwoju kariery zawodowej oraz upowszechniania w Polsce wiedzy technicznej w branży obróbki skrawaniem i mechaniki ogólnej. Została ona stworzona z myślą o pełnieniu roli silnego łącznika polskiej branży mechanicznej ze szkołami prowadzącymi kształcenie w branży mechanicznej na wszystkich poziomach (szkoły zawodowe, technika, studia wyższe).

Przy zachowaniu ścisłego związku z programami nauczania szkół branży mechanicznej i obróbki skrawania, będziemy próbować nadać nową wartość tym zawodom i ułatwić absolwentom polskich szkół technicznych, poprzez prowadzone szkolenia, przyswojenie nowych, coraz bardziej rygorystycznych, wymagań przemysłu.

Wyrażamy również gotowość wspierania seniorów wyłączonych z rynku pracy, chcących poszerzyć swoje umiejętności zawodowe i przekwalifikować się na zawody związane z obróbką skrawaniem, w zakresie których wyraźnie zaczyna być odczuwalny deficyt.

Dzięki doświadczeniu naszych polskich, francuskich i szwajcarskich instruktorów z ponad 40-letnim doświadczeniem na różnych stanowiskach w branży narzędziowej, toczenia i obróbki skrawaniem, chcemy przekazać kolejnym pokoleniom fascynujące tajemnice tych zawodów.

Chcemy dodać im skrzydeł (z łac. „alae”), niezbędnych dla rozwoju i doskonalenia zawodowego w Polsce. Nasze propozycje i programy adresowane są przede wszystkim do:

  • uczniów szkół zawodowych, techników i uczelni wyższych o charakterze technicznym;
  • członków kadry pedagogicznej, nauczycieli i instruktorów zawodów, chcących pogłębić lub zaktualizować swoją wiedzę;
  • osób bezrobotnych lub seniorów 50+, wykluczonych z rynku pracy, chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i ponownie wejść w świat przemysłu i pracy;
  • MŚP i przedsiębiorstw z branży mechanicznej, które chciałyby poprawić swoją konkurencyjność poprzez wzmocnienie umiejętności swoich pracowników, pozostając innowacyjnymi w zakresie swojej działalności.

Nasze strategiczne działania opierają się na czterech podstawowych filarach:

  • edukacja (kursy teoretyczne i praktyczne, na poziomach od początkującego do zaawansowanego);
  • wsparcie i szkolenie zawodowe (program wsparcia finansowego [giełda, zakup książek, itp.]), a także wsparcie szkolne oraz społeczne i psychologiczne;
  • promocji zawodów branży mechanicznej i obróbki skrawaniem w środowisku edukacyjnym (działania w zakresie zbliżania i integracji nauczania z przemysłem, program motywacyjny, itp.);
  • rozwoju i badaniach oraz analizach technicznych w ramach wdrażania nowych projektów lub wdrożenia wymagających analiz czystości, metalurgicznych lub wytrzymałościowych.

W dniu 21 sycznia 2020 FUNDACJA ALAE - SKRZYDŁA ROZWOJU uzyskała również CERTYFIKAT „Systemy Zarządzania Usługami Edukacyjnymi – ISO 29990:2010.

Zakres certyfikacji:
Realizacja szkoleń specjalistycznych w zakresie obróbki skrawaniem.

DEKRA Certification GmbH zaświadcza niniejszym, że podmiot świadczący usługi edukacyjne FUNDACJA ALAE - SKRZYDŁA ROZWOJU wdrożyła system zarządzania jakością i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie numer Z-A697119/B3/29990.

Polityka jakości  Polityka jakości

Pliki

ceryfikat.pdfceryfikat.pdf

© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario