"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Jutra”

9 czerwca 2022r. w Warszawie zostały wręczone nagrody 6. edycji konkursu „Pracodawca Jutra” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs przeznaczony był dla mikro, małych, średnich, ale także dużych przedsiębiorstw, które realizowały inicjatywy edukacyjne. Projekt musiał być skierowany do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów (o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej). Warunkiem formalnym było prowadzenie biznesu na terenie Polski.)

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników.

Kapituła w Sektorze Usług Rozwojowych postanowiła przyznać Fundacji Alae wyróżnienie branżowe za Międzyszkolny Konkurs Top Mechanik!

Konkurs Top Mechanik adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, techników i branżowych szkół I stopnia, kształcących w zawodach: technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających – kwalifikacja MEC.05 lub MG.19 oraz w zawodach zawierających w podstawie programowej elementy kształcenia związane z obróbką skrawaniem.

Organizacja konkursu "Pracodawca Jutra" była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa. 

Zdjęcia: PARP

Zdjęcia


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario